go to content

Menu

Panumajärven kunnostushankkeen nykytilanne

Päivitetty 2.9. 2016
 
Panumaojan kunnostustarveselvitys ja Panumajärven sedimenttitutkimus -raportti on valmistunut. Lue raportin yhteenveto tästä -->
 
 
Päivitetty 7.2. 2016
 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on päätöksellään 29.1.2015 myöntänyt tukea Panumanjärven ja -ojan kunnostushankkeeseen. Tukea myönnetään 8844,12 euroa (Euroopan unionin osuus + valtion osuus). Myönnettävä tuki ja muu julkinen rahoitus yhteensä on 80 prosenttia (EU+valtio) hankkeen tukikelpoisista kustannuksista.
 
  

Päivitetty 1.11. 2015
Hakemus on jätetty HYRRÄ-järjestelmän kautta Oulun Seudun Leaderryhmälle ensimmäiselle kommentille. Hakemusta voi vielä täydentää tarpeen mukaan. Lopullinen päätöshän tule vasta 31.8.  Vapo ja Metsähallitus tulivat mukaan kumpikin mukaan rahoittamaan hanketta  500€ osuudella. Tässä vaiheessa ei siis kerätä ollenkaan rahoitusta kiinteistöjen omistajilta, vain vasta varsinaisessa kunnostushankeessa.
 
 Tähän mennessä toteutunut toiminta