go to content

Menu

Panuman internetsivut

Hyvää Huomenta

Tätä sivua on muutettu viimeksi 01.02.2018 klo 08:39. 

AJANKOHTAISTA:

Heti kun sopiva suojasää, vastataan tähän haasteeseen! 

Lumiukkoja ja akkoja, nousee Panumantienhaaraan! Tule mukaan!

Pudasjärven kaupunki haastaa kaikki lumiukkotalkoisiin 1.1.-11.3.2018! Pystytä lumiukkosi keskustaan tai kylille, porttien pieliin, pihateiden varsille, pelloille tai palkisille, tai mihin vain missä se on näyttävää, mutta turvallista. Tyyli on täysin vapaa! Lumiukkojen sijoittamisessa suositellaan huomioimaan myös aura-autot siten, etteivät ne vie lumiukkoja mennessään.

Panumajärven ja -ojan kunnostushanke sai jatkoaikaa 31.5.2018 saakka.  Panumanojan kunnostussuunnitelma on valmistunut Oulun kalatalouskeskuksen toimesta.  Panumajärvi ry on hakemassa uutta investointihanketta Oulun Seudun  Leader toimintaryhmältä, joka on jo alustavasti antanut positiivista viestiä rahoituksesta. Hankkeen etenemisestä löytyy ajankohtaista tietoa  nettisivuiltamme.  

Panumajärven osalta Pohjois-Pohjanmaan Metsäkeskuksen toimesta on aloitettu luonnonhoitohanke kaikkiin Panumajärven laskuojiin. Järven tuntumaan tehdään  kosteikkoja ja laskeutusaltaita, jotka sitovat  kiintoainesta ja ravinteita sekä hapettavat vettä. Särkiojalle on tehty kosteikkoja syksyllä 2017. Petäjäojaan, Levo-ojaan ja Aro-ojaan kunnostustyöt alkavat 2018.  

 

 

Viimeksi päivitetyt tai lisätyt sivut ovat:

 

 

 

 

 

Sähköposti

Tilastot (vain ylläpitäjille, vaatii käyttäjätunnuksen)

 

 

Hallintatyökalut