go to content

Menu

Panumanjärven kunnostushankkeen nykytilanne

Päivitetty 2.9. 2016

Panumaojan kunnostustarveselvitys ja Panumajärven sedimenttitutkimus -raportti on valmistunut. Lue  raportin yhteenveto tästä -->

Panumanjärven sedimenttitutkimus ja Panumanojan kunnostustarveselvitys -raportti kokonaisuudessaan tästä -->

Päivitetty 7.2. 2016

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on päätöksellään 29.1.2015 myöntänyt tukea Panumanjärven ja -ojan kunnostushankkeeseen. Tukea myönnetään 8844,12 euroa (Euroopan unionin osuus + valtion osuus). Myönnettävä tuki ja muu julkinen rahoitus yhteensä on 80 prosenttia (EU+valtio) hankkeen tukikelpoisista kustannuksista.
 Lue  Hanketukipäätös kokonaisuudessaan tästä --> (.pdf -tiedosto)


Päivitetty 1.11. 2015

Hakemus on jätetty HYRRÄ-järjestelmän kautta Oulun Seudun Leaderryhmälle ensimmäiselle kommentille. Hakemusta voi vielä täydentää tarpeen mukaan. Lopullinen päätöshän tule vasta 31.8.  Vapo ja Metsähallitus tulivat mukaan kumpikin mukaan rahoittamaan hanketta  500€ osuudella. Tässä vaiheessa ei siis kerätä ollenkaan rahoitusta kiinteistöjen omistajilta, vain vasta varsinaisessa kunnostushankeessa.

Lue lisää  hankkeen tavoitteista --> 

Lue lisää  hankkeen rahoituksesta --> 


Tähän mennessä toteutunut toiminta 

Lue nettisivultamme  lisätietoa Panumanjärven kunnostamishankkeen vaiheista --->