go to content

Menu

Panuman internetsivut

Hyvää päivää Tätä sivua on muutettu viimeksi 08.04.2018 klo 12:28.

AJANKOHTAISTA:
Panuman porosprint Palmusunnuntaina.

Perinteiset ja perinteikkäät – Panuman poroajot ajeltiin palmusunnuntaina 25.3.  Lue lisää!

Panumajärven ja -ojan kunnostushanke sai jatkoaikaa 31.5.2018 saakka.  Panumanojan kunnostussuunnitelma on valmistunut Oulun kalatalouskeskuksen toimesta.  Panumajärvi ry on hakemassa uutta investointihanketta Oulun Seudun  Leader toimintaryhmältä, joka on jo alustavasti antanut positiivista viestiä rahoituksesta. Hankkeen etenemisestä löytyy ajankohtaista tietoa  nettisivuiltamme.  

Panumajärven osalta Pohjois-Pohjanmaan Metsäkeskuksen toimesta on aloitettu luonnonhoitohanke kaikkiin Panumajärven laskuojiin. Järven tuntumaan tehdään  kosteikkoja ja laskeutusaltaita, jotka sitovat  kiintoainesta ja ravinteita sekä hapettavat vettä. Särkiojalle on tehty kosteikkoja syksyllä 2017. Petäjäojaan, Levo-ojaan ja Aro-ojaan kunnostustyöt alkavat 2018.  

 

 

Viimeksi päivitetyt tai lisätyt sivut ovat:

 

 

 

 

 

Sähköposti

Tilastot (vain ylläpitäjille, vaatii käyttäjätunnuksen)

 

 

Hallintatyökalut