go to content

Menu

Panuman internetsivut

Hyvää iltaa Tätä sivua on muutettu viimeksi 01.06.2018 klo 08:05.

AJANKOHTAISTA:
Panumaojan kunnostmaishanke sai lisäaikaa.

Panumajärven ja -ojan kunnostushanke sai rahoituksen.  Oulun Seudun leaderin viesti: Hankkeenne on käsitelty eilisessä hallituksen kokouksessa ja Päätös oli seuraava: Hanke rahoitetaan hakemuksen mukaisesti.  Panumanojan kunnostussuunnitelma on valmistunut Oulun kalatalouskeskuksen toimesta.  Panumajärvi ry on hakemassa uutta investointihanketta Oulun Seudun  Leader toimintaryhmältä, joka on jo alustavasti antanut positiivista viestiä rahoituksesta. Hankkeen etenemisestä löytyy ajankohtaista tietoa  nettisivuiltamme.  

Panumajärven osalta Pohjois-Pohjanmaan Metsäkeskuksen toimesta on aloitettu luonnonhoitohanke kaikkiin Panumajärven laskuojiin. Järven tuntumaan tehdään  kosteikkoja ja laskeutusaltaita, jotka sitovat  kiintoainesta ja ravinteita sekä hapettavat vettä. Särkiojalle on tehty kosteikkoja syksyllä 2017. Petäjäojaan, Levo-ojaan ja Aro-ojaan kunnostustyöt alkavat 2018.  

 

 

Viimeksi päivitetyt tai lisätyt sivut ovat:

 

 

 

 

 

Sähköposti

Tilastot (vain ylläpitäjille, vaatii käyttäjätunnuksen)

 

 

Hallintatyökalut