go to content

Menu

Panumanjärven ja Panumanojan kunnostamishanke

Tämä sivu on päivitetty 14.01.2019.

Panumanjärvi on Pudasjärvellä sijaitseva matala, runsashumuksinen järvi. Järven pinta ala on 529 ha ja keskisyvyys 1,8 m. Panumanjärven valuma-alueesta suurin osa on turvemaata (66 %). Ojitettua turvemaata on selkeästi vähemmän (27 %) kuin ojittamatonta (39 %). Paikalliset kokevat järven suurimmaksi ongelmaksi takavuosina tapahtuneen järven liettymisen. Lisäksi veden vaihtuvuus järvessä koetaan huonoksi (lähde: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / Tanja Honkela).

Järvellä on toteutettu paikallisten toimesta vesikasvien niittoa  omalla kalustolla lähes 20 vuoden ajan. Aikaisemmin järveltä on pyydetty tehokkaasti vähempiarvoista kalaa parhaiden apajien ollessa jopa 1000 kg/veto. Nykyisin hoitokalastus on vähäistä. Valtalajeina ovat hauki, ahven, särki ja lahna. Järvelle on istutettu siikaa (1-kes) noin 5000 kpl/a. Järvelle on tehty myös taimenistutuksia. Panumalla toimii kyläläisten ja mökkiläisten muodostama yhdistys,  Panumajärvi ry.

Tämä sivu on päivitetty 14.01.2019.