go to content

Menu

Panumanjärven ja Panumanojan kunnostamishanke

 

Panumanjärvi on Pudasjärvellä sijaitseva matala, runsashumuksinen järvi. Järven pinta ala on 529 ha ja keskisyvyys 1,8 m. Panumanjärven valuma-alueesta suurin osa on turvemaata (66 %). Ojitettua turvemaata on selkeästi vähemmän (27 %) kuin ojittamatonta (39 %). Paikalliset kokevat järven suurimmaksi ongelmaksi takavuosina tapahtuneen järven liettymisen. Lisäksi veden vaihtuvuus järvessä koetaan huonoksi (lähde: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / Tanja Honkela).

 

Näkymä kesäiselle Panumanjärvelle

 

Järvellä on toteutettu paikallisten toimesta vesikasvien niittoa  omalla kalustolla lähes 20 vuoden ajan. Aikaisemmin järveltä on pyydetty tehokkaasti vähempiarvoista kalaa parhaiden apajien ollessa jopa 1000 kg/veto. Nykyisin hoitokalastus on vähäistä. Valtalajeina ovat hauki, ahven, särki ja lahna. Järvelle on istutettu siikaa (1-kes) noin 5000 kpl/a. Järvelle on tehty myös taimenistutuksia. Panumalla toimii kyläläisten ja mökkiläisten muodostama yhdistys,  Panumajärvi ry .

 

 

Video: Eero Oinas-Panuma kertoo Panumanjärvestä yleisötilaisuudessa Panumalla  Poro-Panuman kodalla 20.7.2011.

 

Panumajärven kylätoimikunta Panumajärvi ry on tehnyt järven kunnostamisesta aloitteen ELY-keskuksen kunnostushanke-työryhmään vuonna 2003. Kohde on arvioitu luokkaan III (kohteella paikallisia luonto/käyttöarvoja). ELY-keskuksen Hertta–tietojärjestelmän ojitustietojen mukaan Panumajärvellä ja sen yläpuolisilla valuma-alueilla on toteutettu metsäojituksia (sis. kunnostusojitukset) vuosina 1990 – 2011 yhteensä 126 km. Ojitetun alueen hyötyalue on ollut 498 ha.

 

Panumalla 20.7.2011 pidetyssä  yleisötilaisuudessa ehdotettiin järveen laskeviin jokiin ja ojiin rakennettavat kosteikot ja kosteikkoaltaat ulkoisen kiintoaine- ja ravinnekuormituksen pienentämismenetelmiksi. Tilaisuuteen osallistui 41 henkilöä. Kosteikkoina voidaan hyödyntää mm. luontaisia painanteita maastossa tai esimerkiksi vanhoja kuiville jääneitä uomaosuuksia.