go to content

Menu

Panumanjärven kunnostushankkeen nykytilanne

Tämä sivu on päivitetty 17.01.2018.

Päivitetty 17.2.2018

Panumajärven ja -ojan kunnostushanke sai jatkoaikaa 31.5.2018 saakka. Panumanojan kunnostussuunnitelma on valmistunut Oulun kalatalouskeskuksen toimesta. Tavoitteena on ennallistaa Panumanojan ruopattuja nivoja ja palauttaa vesistön monimuotoisuutta. Suunnitelmassa esitettyjen kunnostustoimien toteuttamisen mahdollistamiseksi Panumajärvi ry on hakemassa uutta investointihanketta Oulun Seudun Leader toimintaryhmältä, joka on jo alustavasti antanut positiivista viestiä rahoituksesta. Aika näyttää saadaanko rahoitusta ja lupa kunnostukselle. Hankkeen etenemisestä löytyy ajankohtaista tietoa yhdistyksen nettisivuilta.

Panumajärven osalta Pohjois-Pohjanmaan Metsäkeskuksen toimesta on aloitettu luonnonhoitohanke kaikkiin Panumajärven laskuojiin. Järven tuntumaan tehdään kosteikkoja ja laskeutusaltaita, jotka sitovat kiintoainesta ja ravinteita sekä hapettavat vettä. Särkiojalle on tehty kosteikkoja syksyllä 2017. Petäjäojaan, Levo-ojaan ja Aro-ojaan kunnostustyöt alkavat 2018. Toteuttajana on Vapo Clean Waters. Käykää katsomassa uusia kosteikoita. 

Kaikkien järven ympäristön asukkaiden ja mökkiläisten kannattaa jatkaa roskakalan pyyntiä omatoimisesti katiskoilla ja verkoilla. Varsinkin lahnojen poisto on tärkeää. Vesikasvillisuutta kannattaa poistaa kesällä sieltä, missä se on virkistyskäytön haittana. Talvella jäänpäältä kannattaa poistaa kaikki mahdollinen kasvimassa, tämä parantaa järven happitilannetta.

Uusi niittokone ja vene ovat koko Ala-Kollajan kalastusalueen alueella käytettävissä.
Varaa koneelle käyttöaika Aili Jussilalta p. 0400 138224.

LATAA TÄSTÄ PDF-TIEDOSTONA  Panumaojan kunnostussuunnitelma 15.11.2017 

Päivitetty 2.9. 2016

Panumaojan kunnostustarveselvitys ja Panumajärven sedimenttitutkimus -raportti on valmistunut. Lue  raportin yhteenveto tästä -->

Panumanjärven sedimenttitutkimus ja Panumanojan kunnostustarveselvitys -raportti kokonaisuudessaan tästä -->

Päivitetty 7.2. 2016

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on päätöksellään 29.1.2015 myöntänyt tukea Panumanjärven ja -ojan kunnostushankkeeseen. Tukea myönnetään 8844,12 euroa (Euroopan unionin osuus + valtion osuus). Myönnettävä tuki ja muu julkinen rahoitus yhteensä on 80 prosenttia (EU+valtio) hankkeen tukikelpoisista kustannuksista.
 Lue  Hanketukipäätös kokonaisuudessaan tästä --> (.pdf -tiedosto)


Päivitetty 1.11. 2015

Hakemus on jätetty HYRRÄ-järjestelmän kautta Oulun Seudun Leaderryhmälle ensimmäiselle kommentille. Hakemusta voi vielä täydentää tarpeen mukaan. Lopullinen päätöshän tule vasta 31.8.  Vapo ja Metsähallitus tulivat mukaan kumpikin mukaan rahoittamaan hanketta  500€ osuudella. Tässä vaiheessa ei siis kerätä ollenkaan rahoitusta kiinteistöjen omistajilta, vain vasta varsinaisessa kunnostushankeessa.

Lue lisää  hankkeen tavoitteista --> 

Lue lisää  hankkeen rahoituksesta --> 


Tähän mennessä toteutunut toiminta 

Lue nettisivultamme  lisätietoa Panumanjärven kunnostamishankkeen vaiheista --->