go to content

Menu

Panumanojan katselmus 18.08. 2017

Tämä sivu on päivitetty 04.03.2020.

"Kyllähän tuossa Panumaojassa haastetta riittää, mutta niitähän ei pelätä", meinasi Heikki Tahkola Oulun kalatalouskeskukselta, kun kävi kartoittamassa Panumanojan kunnostuksen mahdollisuuksia. Nyt odotellaan suunnitelmaa miten ruopattuja nivoja voitaisiin ennallistaa.

Panumajärven ja -ojan kunnostushanke sai jatkoaikaa 31.5.2018 saakka. Panumanojan kunnostussuunnitelma on valmistunut Oulun kalatalouskeskuksen toimesta. Tavoitteena on ennallistaa Panunmanojan  ruopattuja nivoja ja palauttaa vesistön monimuotoisuutta. Suunnitelmassa esitettyjen kunnostustoimien  toteuttamisen mahdollistamiseksi Panumajärvi ry on hakemassa uutta investointihanketta Oulun Seudun  Leader toimintaryhmältä, joka on jo alustavasti antanut positiivista viestiä rahoituksesta. Aika näyttää  saadaanko rahoitusta ja lupa kunnostukselle. Hankkeen etenemisestä löytyy ajankohtaista tietoa yhdistyksen nettisivuilta.  

Panumajärven osalta Pohjois-Pohjanmaan Metsäkeskuksen toimesta on aloitettu luonnonhoitohanke kaikkiin Panumajärven laskuojiin. Järven tuntumaan tehdään kosteikkoja ja laskeutusaltaita, jotka sitovat  kiintoainesta ja ravinteita sekä hapettavat vettä. Särkiojalle on tehty kosteikkoja syksyllä 2017. Petäjäojaan, Levo-ojaan ja Aro-ojaan kunnostustyöt alkavat 2018. Toteuttajana on Vapo Clean Waters.

Käy katsomassa uusia kosteikoita!

Kaikkien järven ympäristön asukkaiden ja mökkiläisten kannattaa jatkaa roskakalan pyyntiä omatoimisesti katiskoilla ja verkoilla. Varsinkin lahnojen poisto on tärkeää. Vesikasvillisuutta kannattaa poistaa  kesällä sieltä, missä se on virkistyskäytön haittana. Talvella jäänpäältä kannattaa poistaa kaikki mahdollinen kasvimassa, tämä parantaa järven happitilannetta.  

Uusi niittokone ja vene ovat koko Ala-Kollajan kalastusalueen alueella käytettävissä. Varaa koneelle  käyttöaika Aili Jussilalta p. 0400 138224  

Lisätietoja:  puheenjohtaja Jenni Riepula p. 040 5673762, s-posti koje02@gmail.com  
sihteeri Aili Jussila p. 0400 138224, s-posti jussila.aili@gmail.com