go to content

Menu

Kunnostuskohteet

Kalataloudellisiin kunnostuksiin valittiin alla esitellyt kohteet, joilla Oulun Kalatalouskeskuksen tekemän maastokatselmuksen aikana todettiin olevan eniten kalataloudellista potentiaalia. Kunnostuksella (pääosin kiveämällä) uoman luonnonmukaisuus pyritään palauttamaan,  muotoilemalla uomasta paljon nykyistä tilaa moni-ilmeisempi. Uoman kiveämisellä ja moni-ilmeisyyttä lisäämällä saadaan myös vähennettyä tulvahuippujen aiheuttamaa uomaeroosiota. Suoritettavat kunnostukset parantavat ja monipuolistavat myös virkistyskäyttömahdollisuutta mm. kunnostukseen käytettävien kivien ottopaikoille valmistetaan kalastukseen soveltuvia heittopaikkoja.

Panumanojan kunnostuskohteet:

  1. Vanha mylly
  2. Kaislaniva – Niskakosket – Saarikosken yläpää
  3. Suukoski