go to content

Menu

Suukoski

Tämä sivu on päivitetty 16.01.2018.

Suukosken alapää kesällä.
Kuva: Suukosken alapää kesällä

Suukoskien alue on alin koskiosuus ennen Panumaojan yhtymistä Iijokeen.

Perkaushankkeen  aikana uomaa on madallettu n. 1,4m jonka seurauksena Suukoski on lähes kokonaan  hävinnyt. Ainoastaan "kosken" alapäähän on jäänyt leveämpää koskimaista osuutta.  

Ennallistettavaa aluetta on yhteensä n. 450 m.  Uoma virtaa hyvin tasaisena, pohjan laatu on koko matkalla soraikkoa ja uomasta poistetut läjitysmassat ovat kasattu molemmin puolin rantatörmille. Syvyys vaihtelee 30-60 cm välillä ja koko osuudella ei juurikaan ole matalampia kohtia.

Suukosken alue voidaan pohjakynnyksillä ja kiveämisellä muotoilla luonnonmukaisemmaksi.  Tällä  saadaan  lisättyä  virran  moni-ilmeisyyttä  ja vähentää  korkeiden  virtaamahuippujenheikentävää vaikutusta kalojen elinolosuhteisiin.