go to content

Menu

Panumaojan kunnostussuunnitelma 15.11.2017

Tämä sivu on päivitetty 15.02.2018.

Suunnitelmaraportti käsittelee Iijokeen laskevan Panumaojan kunnostus- ja ennallistamistoimia, joiden avulla joen kalaston elinolosuhteita ja lisääntymisalueita saataisiin parannettua. Siinä esitetään tarkempi kunnostussuunnitelma kolmelle valitulle kohteelle, joilla on todettu olevan kalastolle merkittäviä poikastuotanto- ja elinalueita. Samalla pyritään palauttamaan joen alkuperäistä monimuotoisuutta, joka lisää alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia mm. parantaa ja monipuolistaa kalastusmahdollisuuksia ja veneilyä, esimerkiksi melontaa.

Suunnitelman on tilannut Panumajärvi ry ja toteutuksen on tehnyt ProAgria Oulu Ry / Oulun Kalatalouskeskus. Panumajärvi ry:n toimesta on teetetty aiemmin esiselvitys (luettavissa toisaalla sivuillamme).​​​​​​​

Lataa raportti kokonaisuudessaan tästä -->