go to content

Menu

Perustietoja Panumanojasta

Tämä sivu on päivitetty 16.01.2018.

Panumanojaa.
Kuva: Kesäistä Panumanojaa tutkitaan.

Panumaoja on kokonaispituudeltaan n.22 km. Alkunsa se saa Panumanjärvestä (107,9 mpy) javetensä se purkaa Iijokeen Kaitainnivan ja Panumansuvannon välisellä alueella. Yläpuolisen valuma-alueen laajuus on n. 91 km2.
Putouskorkeutta koko matkalla on n. 13 m ja suurin osa tästä tapahtuu joen keskivaiheilla sijaitsevan Saarikosken alapuolisella alueella.

Panumaojaan laskee paljon suo- ja metsäojituksista peräisin olevia ojia ja puroja ja koko valuma-alueen laajuus on n. 130 km2. Panumanjärvi ja Panumaoja kuuluvat valtakunnallisessa valuma-aluejaossa Iijoen vesistöalueelle ja siellä Iijoen alaosan alueelle.
 

  • Luonnonsuojelu: Ei suojelualueita, -ohjelmia tai uhanalaisia ja suojeltuja lajeja.
  • Kulttuuriympäristö: Ei kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita, alueita tai muinaismuistoja.
  • Kaavoitus: Ei asemakaavoja tai vireillä olevaa asemakaavoitusta.