go to content

Menu

Panumajärven kunnostamisessa toteutunutta

Tämä sivu on päivitetty 11.11.2017.

Vuoden 2012 aikana järvestä otettiin useita vesinäytteitä ja elokuussa järvessä tehtiin 2 päivän koekalastus. Kalastuksesta vastannut kalatalousneuvoja oli tuloksen perusteella sitä mieltä, että kalasto järvessä on hyvä, mutta lopullisia tuloksia hän ei voinut antaa. Lopullinen raportti vesinäytteiden ja koekalastuksen tuloksista ja mahdollisista järvelle tehtävistä toimenpiteistä luvattiin Ely-keskuksesta toimittaa talven 2013 aikana. Tämän raportin perusteella voidaan suunnitella jatkoa miten kunnostuksessa voidaan edetä. Tiedottamalla vesien parempaan tilaan -hanke loppui vuoden 2012 lopussa, mutta neuvoja järven kunnostukseen lupailtiin edelleenkin antaa Ely –keskuksen toimesta.
 
Vuonna 2013 Panumajärven kunnostushanke eteni hitaasti, mutta jotain taas tapahtui. Kesällä 2012 tehdyn koekalastuksen mukaan kalakanta on järvessä hyvä. Koko raportti on  luettavissa arkistossamme .  
 
Kesällä 2013 on otettu edelleen vesinäytteitä ja tehty uusi 2 päivän koekalastus. VYYHTI Vesistöt ja ympäristö yhdessä hyvään tilaan –hanke on ollut mukana järven tilaa selvittämässä ja uutta koekalastusta teettämässä. Hanke lupasi, että vuoden 2014 loppuun mennessä on paperilla johtopäätös siitä, mitä pitäisi järvelle tehdä vai kannattaako/voiko tehdä mitään.
 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus suoritti elokuussa 2013 Pudasjärven Panumajärvellä uuden verkkokoekalastuksen. Koekalastuksen tarkoituksena oli selvittää järven kalayhteisön rakennetta ja kalalajien väliset runsaussuhteet. Koekalastuksella pyrittiin myös saamaan tietoa kalaston vaikutuksesta järven veden laatuun sekä mahdollista poistopyyntitarpeesta.  Lue lisää uudemman koekalastuksen tuloksista>....
 
Museovirastosta oltiin kiinnostuneita Panumanojan suussa olevasta padosta. Sieltä luvattiin tulla patoa tutkimaan. Mutta mitään ei ole vielä tapahtunut.  
 
 
Panumajärven kunnostushanke etenee 2014.
 
Uudessa koekalastuksessa saatiin sama tulos kuin aiemmassa: järven kalakanta on hyvä ja tehokalastukselle ei ole tarvetta. Marraskuussa Vyyhti -hanke piti järven kunnostuksesta  keskustelutilaisuuden Kipinän koululla. Illan tuloksena selvisi, että nytolisi tarpeen tehdä esiselvitys, jossa selvitetään järvenpohjasedimentin koostumus, ojansuun padon poiston mahdollisuus sekä saisiko Metsäkeskuksesta luonnonhoitohanketta metsäojituksien vesiensuojeluun. Myös Panumaojan kunnostustarveselvitys olisi hyvä vetää samaan yhteyteen. Esiselvitykseen voisi saada tukea Elyltä tai Leader-toimintaryhmän kautta. Vesikasvillisuuden niittoa ja roskakalojen pyyntiä kannattaa jatkaa.
 
Panumajärven kunnostuksesta on paljon tietoa  nettisivuillamme.
 
ELY:n taholta on arvioitu esiselvityksen hinnaksi (järven pohjasedimenttitutkimus 1000 €, Panumaojansuun padon tutkimus 500-1500 € arvio, Panumaojan kunnostustarveselvitys ja järven pinnan korkeuden säätömahdollisuuden selvitys 4000 €. Kokonaissumma olisi noin 6500 €.
 
Yleiskokous valtuutti Panumajärvi ry:n hallituksen viemään esiselvityshanketta eteenpäin joko Elyn tai Leader -toimintaryhmän kautta. Ala-Kollajan osakaskunnalle viedään tietoa esiselvityksestä ja kysytään voisiko se myös osallistua kustannuksiin. Myös muita mahdollisia rahoittajia selvitetään.
 
Metsäkeskukseen  on otettu yhteyttä Panumajärven valuma-alueen luonnonhoitohankeen puitteissa. Ruokanen on luvannut selvittää asiaa vuoden 2015 alussa. Järven kunnostushankkeeseen sitoutuneisiin otetaan yhteyttä, kunhan esiselvityshanke saadaan vireille.
 
Omarahoitusosuudeksi on sovittu 150 €/kiinteistö. Jos haluat sitoutua kunnostushankkeeseen ota yhteyttä Aili Jussilaan.
  
Tulevaan kunnostushankkeeseen on 150 €:lla sitoutunut sitoutunut jo noin puolet vakituisista asukkaista ja mökkiläisistä Panumajärven ympäristöstä. Sitoutumiskaavakkeita ja lisätietoa järven kunnostuksesta saa yhdistyksen  sihteeriltä tai  nettisivuiltamme