go to content

Menu

Hankkeen lähtökohdat

Tämä sivu on päivitetty 09.11.2017.

Miellekartta VYM - View Your Mind 

ELY-keskuksessa on laadittu  lyhyt tiivistelmä ehdotuksena Panumanjärven hoito- ja kunnostussuunnitelmaksi olemassa olevan tiedon pohjalta. Ehdotus on koottu vuorovaikutuksessa Panumajärvi ry:n kanssa. Tavoitteena on siis hankkia ranta-asukkaita ja muita tahoja sitouttavaan ja usean vuoden aikana vaiheittain toteutettavaan hoito- ja kunnostushanketoimintaan julkista rahoitusta ELY-keskuksen avulla sekä Pudasjärven kaupungilta ensi vuonna 2012. Tämän edellytyksenä on kuitenkin Panumajärveen ulottuvien asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen omistajien sekä mahdollisten muiden tahojen osallistuminen hyödynsaajina omarahoitusosuuteen. Tämän suunnitellun asukaslähtöisen hankkeen rahoituksen hakijana ja toteuttajana toimisi Panumajärvi ry.

 

Lue  ELY-keskuksessa on laadittu kooste ja ehdotus jatkotoimiksi Panumanjärven kunnostamiseksi. Lähde: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / Tanja Honkela