go to content

Menu

Hankkeen taustaa

Tämä sivu on päivitetty 09.11.2017.

Hankkeen taustaa

Panumajärven ympäristön vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat kokoontuivat keskustelemaan järven kunnosta ja sen hoitomahdollisuuksista 20.7.2011 osana Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ”Tiedottamalla parempaan vesien tilaan” -hanketta.  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen järjestämässä järvi-illassa todettiin, että kyläläiset ja mökkiläiset haluavat osallistua Panumajärven kunnostamiseen. Yhteistyötahona toimii  Panumajärvi ry

Panumanjärvi on Pudasjärven neljänneksi suurin järvi, jonka ympärillä on Panuman ja Levo-ojan kylä. Vakituista asutusta on n. 40 taloutta ja kesäasuntoja n. 50. Panumanjärven kunnostusta on tehty asukkaiden toimesta omatoimisesti vesikasvillisuutta niittämällä ja roskakalaa nuottaamalla vuosikymmenten ajan. Elyn hankkeiden avulla on tehty koekalastusta ja saatu selvyys kalakannasta, joka on hyvä. Marraskuussa 2014 Vyyhti -hanke piti järven kunnostuksesta keskustelutilaisuuden.

Illan tuloksena selvisi, että olisi tarpeen tehdä esiselvitys, jossa selvitetään järven pohjasedimentin koostumus, ojansuun padon poiston mahdollisuus sekä saisiko Metsäkeskuksesta luonnonhoitohanketta metsäojituksien vesiensuojeluun. Myös Panumanojan kunnostustarveselvitys olisi hyvä vetää samaan yhteyteen. Panumanoja on luokiteltu vesienhoitoon liittyvässä toimenpidesuunnitelmassa -2015 tyydyttävään tilaan. Ojaa rasittavat turvetuotanto, metsätalous ja 1970-luvulla tehty ruoppaus ja oikaisukanava. Kanava on myöhemmin padottu, mutta alkuperäinen uoma kaipaa kunnostusta. Panumanoja laskee Iijokeen ja on yhteydessä Kipinän koskien kalastusalueeseen.

Panumajärvi ry:n yleiskokous valtuutti 14.1.2015 yhdistyksen hallituksen viemään esiselvityshanketta eteenpäin. Panumajärven valuma-alueen luonnonhoitohankkeen mahdollisuutta selvitellään parhaillaan Metsäkeskuksen toimesta.

Järvi-iltaan osallistujia Poropanuman kodalla.Yleisöä järvi-illassa  Poro-Panuman kodalla  Panumalla 20.7.2011