go to content

Menu

Meidän yhteinen Panumajärvi kuntoon

Tämä sivu on päivitetty 17.01.2018.

Pidimme onnistuneen järvenkunnostusillan Panumalla 20.7.2011.


Video: Eero Oinas-Panuma kertoo Panumanjärvestä yleisötilaisuudessa Panumalla  Poro-Panuman kodalla 20.7.2011.

Panumajärven kylätoimikunta Panumajärvi ry on tehnyt järven kunnostamisesta aloitteen ELY-keskuksen kunnostushanke-työryhmään vuonna 2003. Kohde on arvioitu luokkaan III (kohteella paikallisia luonto/käyttöarvoja). ELY-keskuksen Hertta–tietojärjestelmän ojitustietojen mukaan Panumajärvellä ja sen yläpuolisilla valuma-alueilla on toteutettu metsäojituksia (sis. kunnostusojitukset) vuosina 1990 – 2011 yhteensä 126 km. Ojitetun alueen hyötyalue on ollut 498 ha.

Panumalla 20.7.2011 pidetyssä  yleisötilaisuudessa ehdotettiin järveen laskeviin jokiin ja ojiin rakennettavat kosteikot ja kosteikkoaltaat ulkoisen kiintoaine- ja ravinnekuormituksen pienentämismenetelmiksi. Tilaisuuteen osallistui 41 henkilöä. Kosteikkoina voidaan hyödyntää mm. luontaisia painanteita maastossa tai esimerkiksi vanhoja kuiville jääneitä uomaosuuksia.

ELY-keskuksessa laaditaan vuoden 2011 loppuun mennessä lyhyt tiivistelmä ehdotuksena Panumajärven hoito- ja kunnostussuunnitelmaksi olemassa olevan tiedon pohjalta. Ehdotus kootaan vuorovaikutuksessa Panumajärvi ry:n kanssa. Tavoitteena on siis hankkia ranta-asukkaita ja muita tahoja sitouttavaan ja usean vuoden aikana vaiheittain toteutettavaan hoito- ja kunnostushanketoimintaan julkista rahoitusta ELY-keskuksen avulla sekä Pudasjärven kaupungilta ensi vuonna 2012. Tämän edellytyksenä on kuitenkin Panumajärveen ulottuvien asuin- ja vapaaajan kiinteistöjen omistajien sekä mahdollisten muiden tahojen osallistuminen hyödynsaajina omarahoitusosuuteen. Tämän suunnitellun asukaslähtöisen hankkeen rahoituksen hakijana ja toteuttajana toimisi Panumajärvi ry.

Yhdistyksen hallitus on lupautunut olemaan hanketta vetämässä.  Jo järvenkunnostusillassa suunnittelimme työryhmää, johon kuuluisi Panumajärvi ry:n hallituksen lisäksi vakituisia- ja vapaa-ajan asukkaita eri puolilta Panumanjärveä. Työtyhmään lupautuivat mukaan Pistemaa Marita, Kimmo Härkönen, Tikka Ari ja Helena, Pulkkinen Paula, Akkanen Anja, Pasanen Pauli, Kuukkanen Heikki, Ikonen Kauko ja Paavola Jouni. Myös muita rannan asukkaita voi vielä tulla mukaan.

Jatkosta suunnittelimme, että Panumajärvi ry:n puolesta lähetämme kyläläisille ja mökkiläisille tietoa miten tässä hankkeessa edetään. Ensimmäinen tavoite on saada selville kuinka moni olisi valmis sitoutumaan kunnostukseen. Sovimme järvenkunnostusillassa panoksen suuruudeksi 150€ / kiinteistö. Lähes kaikki, jotka olivat paikalla, olivat valmiita sitoutumaan myös tällä summalla.

Panumajärvi ry:n toimintaan ovat kaikki tervetulleita mukaan, mutta järvenkunnostuksessa mukana olo ei edellytä yhdistykseen kuulumista. Kaikki kunnostushankkeeseen tuleva rahoitus pidetään erillään yhdistyksen muusta toiminnasta. Rahoitusta kerätään vain jos saadaan myös julkista rahoitusta. Toivomme teiltä kaikilta järven käyttäjiltä yhteistyötä meidän kaikkien yhteiseksi eduksi Panumajärven kunnostuksen aikaansaamiseksi.

Järvenrannan asukas tai mökkiläinen oletko valmis sitoutumaan Panumajärven kunnostukseen 150 € / kiinteistö omarahoitusosuudella. Täytä ja palauta liitteenä oleva lomake. Samalla lomakkeella voit myös halutessasi liittyä yhdistyksen jäseneksi (jäsenmaksu 10€, jonka voi lunastaa talkootyöllä).

Panumajärvi ry hallitus

Lisätietoja:
Aili Jussila, Panumajärvi ry sihteeri,
Panumantie 289, 93140 KIPINÄ,
jussila.aili@gmail.com,
puh. 0400-138224