go to content

Menu

Hankkeen rahoitus

Tämä sivu on päivitetty 09.11.2017.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt tukea Panumanjärven ja -ojan kunnostushankkeeseen. Tukea myönnetään 8844,12 euroa (Euroopan unionin osuus + valtion osuus). Myönnettävä tuki ja muu julkinen rahoitus yhteensä on 80 prosenttia (EU+valtio) hankkeen tukikelpoisista kustannuksista.

Tukea myönnetään 8844,12 euroa (Euroopan unionin osuus + valtion osuus).Myönnettävä tuki ja muu julkinen rahoitus yhteensä on 80 prosenttia (EU+valtio) hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Tuen määrää (EU+valtio) laskettaessa on huomioitu muu julkinen rahoitus. Tuki myönnetään vuoden 2016 talousarvion myöntämisvaltuuskiintiöstä momentilta 30.10.64 EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen ja valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä.

Hanketukipäätös liitteenä