go to content

Menu

Työryhmä Panumalla

Tämä sivu on päivitetty 13.11.2017.

Järvenkunnostusillassa suunnittelimme työryhmää, johon kuuluisi Panumajärvi ry:n hallituksen lisäksi vakituisia- ja vapaa-ajan asukkaita eri puolilta Panumanjärveä.

Panuman kyläseuran Panumajärvi ry:n hallitus on lupautunut vetämään hanketta.

Työryhmään lupautuivat mukaan Marita Pistemaa, Kimmo Härkönen, Ari ja Helena Tikka, Paula Pulkkinen, Anja Akkanen, Pauli Pasanen, Heikki Kuukkanen, Kauko Ikonen ja Jouni Paavola.

Myös muita rannan asukkaita voi vielä tulla mukaan.

Jatkosta suunnittelimme, että Panumajärvi ry:n puolesta lähetämme kyläläisille ja mökkiläisille tietoa miten tässä hankkeessa edetään. Ensimmäinen tavoite on saada selville kuinka moni olisi valmis sitoutumaan kunnostukseen. Sovimme järvenkunnostusillassa panoksen suuruudeksi  150 €/kiinteistö. Lähes kaikki, jotka olivat paikalla, olivat valmiita sitoutumaan myös tällä summalla.

Panumajärvi ry:n toimintaan ovat kaikki tervetulleita mukaan, mutta järven kunnostuksessa mukana olo ei edellytä yhdistykseen kuulumista.

Kaikki kunnostushankkeeseen tuleva rahoitus pidetään erillään yhdistyksen muusta toiminnasta. Rahoitusta kerätään vain jos saadaan myös julkista rahoitusta. Toivomme kaikilta järven käyttäjiltä yhteistyötä meidän kaikkien yhteiseksi eduksi Panumajärven kunnostuksen aikaansaamiseksi. Järvenrannan asukas tai mökkiläinen oletko valmis sitoutumaan Panumajärven kunnostukseen 150 € / kiinteistö omarahoitusosuudella. Täytä ja palauta liitteenä oleva lomake. Samalla lomakkeella voit myös halutessasi liittyä yhdistyksen jäseneksi (jäsenmaksu 10€, jonka voi lunastaa talkootyöllä)

Panumajärven kunnostushankkeen sitoumuslomake   Lataa tästä (pdf)